Pierwszym elementem wizyty w gabinecie okulisty powinien być zawsze wywiad, w czasie którego lekarz dowie się od nas, na czym polegają dolegliwości związane z oczami, ile trwają, jakie choroby przebył pacjent i na jakie schorzenia cierpi, jaki rodzaj pracy wykonuje, jak wyglądają jego dieta i aktywność fizyczna, a także z jakich szkodliwych używek korzysta na co dzień.

Przebieg wizyty u okulisty Kolejnym etapem jest zwyczajowo badanie ostrości wzroku. Sterowanie ostrością to podstawowa funkcja gałki ocznej i powinna być badana przy każdej wizycie. Zbadać należy widzenie do bliży (na odległość 30-40cm) i do dali (spoglądanie na większą odległość). Typowym badaniem ostrości wzroku jest odczytywanie wskazywanych znaków z tablicy Snellena. Znajdują się na nich symbole wydrukowane w 10 rzędach. Większe są u góry, mniejsze na dole. Za prawidłowy wynik uznaje się możliwość odczytania znaków na wszystkich rzędach z odległości 5 metrów. Wtedy oko, a bada się każde z osobna, dostaje wynik 1,0. Badanie ostrości widzenia w bliży prowadzi się z wykorzystaniem podobnych, zestandaryzowanych tablic. Także w tym wypadku uzyskanie wyniku prawidłowego uwarunkowane jest bezbłędnym odczytaniem wszystkich znaków znajdujących się na tablicy czytając każdym okiem z osobna. Jeśli którekolwiek badań dla jednego lub obojga oczu da wynik nie spełniający normy, lekarz okulista ma obowiązek zastosowania okularów korekcyjnych. Test z użyciem okularów korekcyjnych pozwala ustalić, czy brak ostrości jest wynikiem nieskorygowanej wady wzroku czy jest związany z jakimś innym problemem. Tak wykonane badanie nie stanowi podstawy do wypisania recepty okularowej . Jest to jedynie informacja, że pojawił się problem i musi on zostać dokładniej zbadany.